Многожични синтетични проводници за стопански животни