Оградна тел за постоянни (перманентни) електропастири