Как да конфигурираме електропастирите при сухи и каменисти терени


Препоръчителна конфигурация на електропастирите при трудни условия на работа (сухи и каменисти терени).

Забележка: при някои видове животни е препоръчително част от линиите да са с противоположен потенциал (+ активен проводник,  – пасивен проводник, който се свързва директно към заземителната клема на електризатора)