Как да свържем скъсани проводници


Свързване на скъсани проводници


  • Неправилно (на възел), при което след всеки възел се появяват падове на напрежението и енергията на импулса прогресивно намалява по протежение на ел. оградата.


  • Правилно (с конектори), при което енергията на импулса се предава почти без загуби.