Препоръчителна дължина на електропастира


Препоръчителна дължина на ел.оградата в зависимост от специфичното съпротивление на електрическия проводник [Ω/m, омове на метър]